İş Yeri Hasarlarında Yapılması Gerekenler Nelerdir?

İnsanların çalışma hayatı çoğunlukla kendi işyerlerine aittir. Buna istinaden günümüzde birçok girişimci kişiler vardır. İşyeri hasar tespit durumunda araç sahipleri için en önemli şey güvenliktir. Bunun için kişiler işyerlerini güvence altına alarak   herhangi bir zarar gelmesi için hasar gelmemesi adına güvenlik önlemleri alırlar. 

Bazı durumlarda olağan dışı hasarlar meydana gelebilir. Bu hasarlar yangın, deprem veya iş kazası gibi durumlardır. Bu gibi durumlarda işyeri sahipleri ihbar bildiriminde bulunmalıdır. Buna bağlı olarak yapılması gereken işlemler vardır. 

Öncelikle işyeri sahipleri hasar tespiti için eksper belirlemelidir. Sonrasında uygun zamanı belirleyerek tespit işlemlerine başlamalıdır. Sonrasında gerekli evrakları sigorta şirketine veya eksperinize ulaştırmalıdır. 

Dahili su ve sel-su Baskını Hasarlarında Gerekli Evraklar!

İşyerlerinde oluşan hasarların en riskli olanı su ve sel baskınlarıdır. Bu durumlar İşyeri hasar tespit elektrik, eşya ve diğer işyerlerinde olan tüm aktif tesisata zarar verebilir. Bu durumlar da öncelikle sigortalının hasar beyan yazısı gereklidir. Bu yazı   hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren bir yazı olmalıdır. 

İşyeri sahibi olan sigortalıya ait ıban da evraklara mutlaka eklenmelidir. Tapu fotokopisi veya kira kontratı işyerlerinde gerçekleşen hasarlarda tespit ve diğer işlemler için önemlidir. Hasar tespitlerinde hasarın maddi değeri önemlidir. 

Buna istinaden 20.000 TL üzeri İşyeri hasar tespit için yukarıdakilere ek olarak bazı evraklar verilmelidir. Bu evraklar da gerçek kişilerde; nüfus cüzdan fotokopisi öncelikli evraklardır. Bu evrak niteliği (üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan bir evrak olmalıdır. 

Tüzel kişiliklerde istenen evraklar şunlardır; işyerinin aktif olarak çalıştığına dair ticaret sicil gazetesi imza sirküleri mutlaka evraklarda olmalıdır. Ayrıca vergi levhası, faaliyet belgesi işyeri hasar tespitinde önemli evraklarıdır. Yine işyerine ait imza yetkilisi veya yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi istenilen evraklardandır. Bu evrak mutlaka üzerinde kişinin ikamet adresi ve imzası bulunan evrak olmalıdır.

Hırsızlık Hasarlarında Gerekli Evraklar Nelerdir?

İşyerlerinde oluşan riskli ve maddi açıdan en büyük kayıplar hırsızlıklarda yaşanır. Özellikle işyerinde çalınan para, değerli iş eşyaları işyeri sahipleri için büyük zararlara sebep olabilir. Bu durumlarda İşyeri hasar tespit için işyeri sahibi sigortalının hasar beyan yazısı evraklara ekleyerek işleme başlamalıdır. Bu evrak   hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren evrak olmalıdır. Özellikle hırsızlık sonrasında karakol müracaat tutanağı alınmalıdır. Bu evrak (ifade tutanağı olarak karakoldan alınacak evrak olmalıdır.

Hırsızlık esnasında eğer varsa görgü tespit tutanağı temin edilmelidir. Bu evrak (olay yeri inceleme raporu şeklinde karakoldan alınacak evrak olmalıdır. Ayrıca bulunamadı yazısı da istenilen evraklardandır. Bu evrak (hasar tutarının 50.000tl’yi aşması halinde olan ve karakoldan alınacak evraklardandır. Hasarların bedeli için sigortalıya ait ıban ve tapu fotokopisi veya kira kontratı evraklara eklenmelidir. 

20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak istenen evraklar vardır. Bu evraklar gerçek kişilerde; nüfus cüzdan fotokopisi ilk öncelikli evraklardandır. Yine bu evraklar üzerinde kişinin ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası bulunan evrak olmalıdır.

Tüzel kişiliklerde; şirket ispatı için ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, faaliyet belgesi evraklarda olmalıdır. Ayrıca imza yetkilisi veya yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopileri mutlaka eklenmelidir.

 Yangın Hasarlarında Gerekli Evraklar

İşyerlerinde en riskli hasarlar genellikle yangınlardan oluşur. Yangınlar işyerinde eşyalara ve hatta tüm binaya zarar verecek durumlardır. Bu gibi yangın durumlarında öncelikle itfaiye raporunun tasdikli örneği temin edilmelidir. Yangın esnasında   itfaiye ve karakol tutanaklarının tasdikli örneği mutlaka verilmelidir.

Aynı zaman da işyeri sahibi tarafından sigortalının hasar beyan yazısı eklenmelidir. Bu evrak yine hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren nitelikte bir evrak olmalıdır. Sonrasında sigortalıya ait ıban ve tapu fotokopisi veya kira kontratı mutlaka evraklarda olmalı ve ibraz edilmelidir.

20.000 TL üzeri hasar tespit işleminde e ek olarak; gerçek kişilerde, nüfus cüzdan fotokopisi tüzel kişiliklerde ise, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, faaliyet belgesi evraklara eklenmelidir. Ayrıca imza yetkilisi/yetkililerinin nüfus cüzdan fotokopisi ibraz edilmelidir.

Cam Kırılması Hasarlarında Gerekli Evraklar!

İşyerlerinde bir diğer hasar da cam kırılmasından oluşur. Bu durumlarda sigortalının hasar beyan yazısı iletmesi gereklidir. Yine bu beyan hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tutarını içeren bir evrak olması önemlidir. 

Cam kırılması sonrası önceki camın bedelini yansıtan hasar tespit için cam faturası eklenmelidir. Bu fatura özellikle hasar tespiti için eksper olmadığı durumlarda talep edilir. Sonrasında cam kırılmasına ve hasara ilişkin fotoğraflar iletilmelidir. Ayrıca sigortalıya ait ıban ve tapu fotokopisi veya kira kontratı da yine istenilen evraklardandır.

20.000 TL üzeri hasarlarda yukarıdakilere ek olarak; gerçek kişilerde, nüfus cüzdan fotokopisi kişinin bilgilerini içerecek şekilde ibraz edilmelidir.  Tüzel kişiliklerde; ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, faaliyet belgesi işyerine ait belgeleme açısından talep edilir. İmza yetkilisi   nüfus cüzdan fotokopisi de yine istenen evraklardandır.

Fırtına Hasarlarında Gerekli Evraklar!

Ülkemizde özellikle şiddetli fırtınalardan en çok binalar etkilenir. Buna bağlı olarak işyerleri de fırtınalardan en çok etkilenen alanlardır. Bu durumlarda sigortalının hasar beyan yazısı mutlaka hasarın meydana geliş şekli ve rakamsal hasar tespit tutarını içerecek şekilde ibraz edilmelidir. 

Ayrıca hasarın gerçekleştiği güne ait meteoroloji raporu özellikle istenen evraklardandır. Sonrasında sigortalıya ait ıban, tapu fotokopisi veya kira kontratı hasar tespitinde istenen ve verilmesi gereken evraklardır.

20.000 TL üzeri hasar tespit işlemlerinde ek olarak; gerçek kişilerde, nüfus cüzdan fotokopisi    ikamet adresi, telefon bilgisi ve imzası olacak şekilde ibraz edilmelidir. Ayrıca   tüzel kişiliklerde; ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, faaliyet belgesi, imza yetkilisi nüfus cüzdan fotokopisi ibraz edilmesi gereken evraklardır.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir