Muafiyet İndirimi Kaskoda Ne İşe Yarar?

Muafiyet İndirimi Kaskoda Ne İşe Yarar? Kasko sigortasında prim düşürme potansiyeline sahip indirimler yer almaktadır. Bunlar

  • Beş yıllık sürücü belgesine sahip olan sürücülerin faydalanma imkânı olduğu ehliyet indirimi,
  • Araç sürücüsünün yaşına göre içinde bulunabileceği yaş indirimi,
  • Bir aracın bir araç sürücüsü tarafından kullanılıyor olması durumunda ise tek sürücü indirimi dediğimiz indirim türü,
  • Kasko yaptırmış olduğu dönem içerisinde herhangi bir kaza yapmamış olan araç sürücüler için ise hasarsızlık indirimi devreye girmektedir.

Bütün bu kasko sigortası indirimleri arasında en büyük çapta düşüşü sağlamış olan indirim türü, kaskoda muafiyet indirimi olarak adlandırılan indirim türüdür. 

Yukarıda açıklamış olduğumuz kasko sigortası muafiyet indirimi, doğrudan sigorta primlerinin düşmesi şeklinde yansımaktadır.  

Muafiyet İndirimi 

Muafiyet İndirimi olarak adlandırılan indirim türü, kasko sigortası poliçesi düzenlemesi yapılırken söz konusu sigorta şirketi ve sigorta yaptıracak araç sahibi ya da araç sürücüsü arasında gerçekleşen anlaşmalar doğrultusunda karar verilen muafiyet oranı doğrultusunda kasko poliçesi tutarınca uygulanmakta olan bir indirim türüdür. Bunun yanı sıra kasko sigortası poliçesinde mevcut hasarın bir miktarının sigorta sahibi kişinin üstlenmesi üzerine bu hasarın sigorta şirketi ile araç sahibi ya da araç sürücüsü arasında paylaşılması da söz konusu olabilmektedir. 

Sigorta Şirketi Hasar Ödemesi 

Kişinin tercih etmiş olduğu sigorta şirketi, muafiyeti bulunan kasko sigortası poliçelerinde hasar ödemesini yapabiliyorken, poliçe kapsamı içerisinde yer almakta olan muafiyet oranını düşürerek devamında kalan kısmını baz almaktadır. Belirlenmiş olan muafiyet oranı da sigorta sahibi kişinin ödemesi şeklinde gerçekleşmektedir. 

Muafiyetsiz Kasko Sigortasında Süreç Nasıl İşler? 
Muafiyetsiz Kasko Sigortasında Süreç Nasıl İşler? 

Muafiyetsiz Kasko Sigortasında Süreç Nasıl İşler? 

Muafiyetsiz kasko sigortası bulunan araçlarda herhangi bir olası trafik kazası durumunda hasar durumu gözlendiği zaman, bunun ödemesini yalnızca mevcut sigorta şirketi yapmaktadır. Bu durumun sebebi ise muafiyeti bulunmayan kasko ürünlerinin diğerlerine nazaran çok daha pahalı oluşudur. Muafiyeti olan kasko poliçeleri ise oldukça indirimli ve oldukça uygun fiyatlara müşterisine sunulabilmekte ve talep edenler için yaptırılabilmektedir. Fiyatlarının çok daha uygun olmasından ötürü kasko ücretleri, cebine göre fazla tuzlu gelen araç sahibi kişiler tarafından yoğun talep görmektedir. 

Primi Hem Doğrudan Hem Dolaylı Düşürüyor 

Bahsedilmiş olduğu üzere, kasko sigortasında muafiyet için indirim uygulanması, direkt olarak sigorta primlerinin düşmesine etki etmektedir. Fakat bu uygulamanın avantajları bununla bitmiyor. Muafiyet indirimi, hasarsızlık indiriminden yararlanmakta olan sürücülerin de belli durumlarda çok daha düşük prim maliyeti ödemeye devam etmelerine yardımcı oluyor.  

Buna bir örnek olarak küçük hasarlarla sonuçlanan bir kaza yapan sürücü, mevcut hasarın bir miktarını muafiyet bedeli kapsamında ödeyeceğinden, söz konusu tutarın tüm zararı karşılamakta olduğu durumlarda hasarsızlık indirim işlemeye devam etmektedir. Bütün bunlardan yola çıkarak muafiyet indiriminin hasarsızlık indiriminin bitmesi ile sonuçlanmayarak yani devamı olması şartıyla ödenmiş olan sigorta priminin uygun fiyatlı olarak kalışında etkisi de bulunmaktadır.  

Kasko sigortasında muafiyet indirimi sistemi, sosyoekonomik açıdan yaşadıkları sıkıntılardan ötürü kasko yaptırmak istemeyenler için adeta fırsat değeri taşımaktadır.  

Avantajı ve Dezavantajı ile Kasko Sigortasında Muafiyet 
Avantajı ve Dezavantajı ile Kasko Sigortasında Muafiyet 

Avantajı ve Dezavantajı ile Kasko Sigortasında Muafiyet 

Muafiyeti bulunan kasko sigortası poliçelerinin fiyatı, az önce de belirtilmiş olduğu üzere muafiyeti bulunmayan muafiyetsiz kasko poliçelerine çok daha uygundur. Bu da ilgili araç sahipleri ya da araç sürücülerine diğer seçeneklere nazaran çok daha düşük maliyet ile kasko sigortası sahibi olma imkânı sunmaktadır. Peki muafiyeti bulunan poliçenin dezavantajlı durumu yok mudur? Elbette var.

Bahsettiğimiz bu dezavantaj, muafiyetli araçta herhangi bir durumda meydana gelmiş küçük çaplı hasarların sigorta şirketi tarafından karşılanamıyor olmasıdır. Yani küçük hasarlar sigorta sahibi, zararını kendisi gidermek durumundadır. Muafiyetin devreye girebilmesi için gerekli olan sınırı geçememiş olan küçük hasarlar için sigorta sahibinin, mevcut sigorta şirketinden bu hasarlar için bir bedel almıyor olsa da bu durum, mevcut aracın kaskosu olmamasından ötürü daha büyük felaketlere sebep olmayacaktır.

Dolayısı ile kasko her halükârda bir kurtuluş yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü bakıldığı zaman kasko olmayan bir aracın herhangi bir trafik kazası yaşaması durumunda hasar büyük de olsa küçük de olsa, araç tamamen ortadan kaldırılmış olsa bile bütün zararlar araç sahibi tarafından karşılanmak zorundadır. Yani sözün özü, küçük zararların araç sahibi tarafından karşılanıyor olması, aksi durumlar göz önüne alındığında çok da büyük bir dezavantaj olarak görülmemesi gerekmektedir. 

Muafiyet Oranı ile Poliçe Fiyatı Orantılıdır! 

Kişi, kasko poliçesi yaptırdığı esnada, kasko fiyatlarının da oldukça yüksek oluşu, araç sahibi kişi için oldukça büyük bir sorun olarak karşısına çıkmaktadır.  Muafiyetli kasko fiyatlarının normal yani standart kasko fiyatlarına göre çok daha uygun olduğunu yukarıda ifade etmiştik. Daha düşük fiyatlı oluyor oluşu, muafiyet orasının artışı ile doğrudan alakalıdır. Muafiyet hususunda oranlar %1 ya da %2 oranlarında tutulabileceği gibi bu oranı sabit tutmak da kişinin talebi doğrultusunda şekillenebilmektedir. Kararlaştırılmış olan bu muafiyet tutarı ne kadar yüksek olursa kasko poliçesi prim fiyatının da o derece düşmesi beklenmektedir. 

Kaynak : https://www.sigortasss.com/muafiyet-indirimi-kasko/

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir